Terminarz akcji oddawania krwi oraz innych wydarzeń organizowanych przez Klub w roku 2024 (akcje odbywają się w godz. 9-13).

lipiec

20lip09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

wrzesień

21wrz09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

listopad

23lis09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

Historia Klubu

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Karczewie powstał 25 maja 2003 roku. Powstanie Klubu było efektem likwidacji punktu krwiodawstwa przy Szpitalu Miejskim w Otwocku. Likwidacja ta niestety spowodowała rezygnację wielu dawców, którzy uznali, że takie działanie jest niezgodne z ideą honorowego krwiodawstwa. Wielu dawców powtarzało, że instytucje powołane do zabezpieczania szpitali w krew nie powinny patrzeć jedynie z perspektywy rachunku ekonomicznego i przyszpitalne punkty krwiodawstwa nadal powinny funkcjonować.

W zebraniu założycielskim udział wzięło jedenastu krwiodawców oraz zaproszeni goście, a wśród nich kolega Bolesław Tuzin – ówczesny wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Red. Nacz. Biuletynu Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, Dariusz Piotrowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Waldemar Pawlik – ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie, Tadeusz Marton – ówczesny Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Karczewie, Renata Kabala – ówczesna wiceprezes obecnie prezes Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku.

Członkowie założyciele wybrali zarząd w składzie Krzysztof Kasprzak (prezes), Władysław Dariusz Łokietek (wiceprezes) oraz Jan Rychalski (członek zarządu). W następnej kadencji kolega Rychalski został zmieniony przez Romana Roszuka. W takim składzie zarząd pracował do końca kadencji 2011 – 2015. W kadencji, która rozpoczęła się w 2015, Klubem kieruje zarząd w składzie Krzysztof Kasprzak – prezes, Waldemar Żeleźnik – wiceprezes, oraz Karolina Kasprzak – sekretarz.

Dzięki poparciu władz miejskich większość działań klubowych organizowana jest w Urzędzie Miejskim. Tu klub ma swoją siedzibę i tu, w biurze Rady Miejskiej, jest stały punkt kontaktowy. Podczas akcji organizowanych na terenie osiedla Ługi zarząd Klubu korzysta z pomocy pracowników Przedszkola nr 3 „Ługuś”.

Początkowo Klub liczył jedenastu członków, ale już na koniec 2003 roku w klubie było ponad czterdziestu czynnych krwiodawców, a rok później ponad siedemdziesięciu. Na koniec 2015 roku Klub liczył dziewięćdziesięciu siedmiu członków.

Członkami Klubu w Karczewie są mieszkańcy gminy Karczew, ale także do karczewskiej rodziny krwiodawców należy wielu dawców z Otwocka, Celestynowa i Józefowa.

W okresie od powstania do końca 2015 roku krwiodawcy z Karczewa zorganizowali 81 akcji krwiodawstwa, podczas których pobrano ponad 1000 litrów krwi, zostały wydane dwa plakaty promujące krwiodawstwo (w nakładzie 1500 egz. każdy plakat), od siedmiu lat wydawany jest w nakładzie 1100 egzemplarzy kalendarz klubowy, zostało zorganizowanych sześć koncertów promujących krwiodawstwo, zarząd Klubu zorganizował dwa konkursy o tematyce pecekowskiej dla dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu otwockiego. Krwiodawcy z Klubu karczewskiego w okresie 2003 – 2015 czterokrotnie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi do Częstochowy.

oprac. Krzysztof Kasprzak
III 2016 r.