Terminarz akcji oddawania krwi oraz innych wydarzeń organizowanych przez Klub w roku 2024 (akcje odbywają się w godz. 9-13).

lipiec

20lip09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

wrzesień

21wrz09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

listopad

23lis09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

Kto nie może oddać krwi?

 • okres miesiączkowania i do 3-ech dni po zakończeniu
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
 • do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegówmedycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków, itp.
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (chyba, że została wykonana igłami do akupunktury jednorazowego użytku przez wykwalifikowanego lekarza)
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą)
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu, (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia)
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego)
 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 – 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 – 100/min.
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
 • wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:
  –    przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych)
  –    nocne poty
  –    gorączka o niewyjaśnionej przyczynie
  –    niewyjaśniona utrata wagi ciała
  –    przewlekła biegunka
 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (osoby powracające z terenów zagrożonych: cholerą, żółtą febrą, chorobą Chagasa)
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
 • przebywanie co najmniej 24 godziny na terenach, na których stwierdzono przypadki  występowania chorób przenoszonych drogą przetoczenia krwi:

Wirus Zachodniego Nilu (odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu)
Malaria (dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy od powrotu)
Gorączka denga (dyskwalifikacja na okres 28 dni od powrotu). Po przechorowaniu gorączki denga – w postaci klasycznej odroczenie na 6 m-ce
Gorączka Chikunguna (odroczenie na 28 dni od powrotu)
Wirus ZIKA (odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu)

Dokładne informacje na temat występowania wyżej wymienionych chorób można znaleźć na stronach:
–  Głównego Inspektora Sanitarnego – Departamentu Zwalczania i Zapobiegania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u ludzi (zakładka “Informacje dla podróżujących”) –  Wojskowego Instytutu Medycznego – Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej www.medycynatropikalna.pl
–  wyszukanie kraju na stronie odpowiedniego Biura Regionalnego WHO
–  www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.html

 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę. Warunkiem zakwalifikowania jest uzyskanie negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej; badania muszą być wykonane nie wcześniej niż 4. miesiące po powrocie z terenów endemicznego występowania
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q
 • po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
 • 5 lat od całkowitego wyleczenia kłębuszkowego zapalenia nerek
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
 • 120 dni od dnia wyleczenia zakażenia wirusem zachodniego Nilu.
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
 • po szczepieniach okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
  –    4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
  –    48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu
  –    48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A  (bez kontaktu z chorobą)
  –    1 tydzień po wirusowym zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
  –    3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
  –    48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
  –    48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia
 • Przyjmowanie leków może wskazywać na istnienie choroby powodującej dyskwalifikację, dlatego należy wyjaśnić przyczynę stosowanego leczenia.
  Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy.
  W przypadku przyjmowania innych leków, aby oddać krew należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny lub leków zawierających kwas acetylosalicylowy dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).

Dyskwalifikacja stała

 •  poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  –    wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
  –    choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  –    stan po zawale mięśnia sercowego
  –    zaburzenia rytmu serca
  –    niewydolność krążenia
  –    miażdżyca znacznego stopnia
  –    choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu)
 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego)
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • choroby układowe np. kolagenozy
 • nowotwory złośliwe
 • choroby zakaźne:
  –    WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w  wywiadzie
  –    żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii
  –    babeszjoza
  –    kala Azar (leiszmanioza trzewna)
  –    trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa)
  –    promienica
  –    tularemia
  –    HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych 4 miesiące po powrocie jest dodatni
 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
  –    narkomani
  –    osoby uprawiające prostytucję
  –    osoby często zmieniające partnerów seksualnych
 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup
 • lekozależność, alkoholizm
 • choroba Creutzfelda-Jakoba u osoby lub w rodzinie
 • kiła
 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów
 • przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
 • transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych
 • każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza

Źródło: RCKiK w Warszawie