Terminarz akcji oddawania krwi oraz innych wydarzeń organizowanych przez Klub w roku 2024 (akcje odbywają się w godz. 9-13).

lipiec

20lip09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

wrzesień

21wrz09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

listopad

23lis09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

Zasady kwalifikowania kandydatów na dawców do oddania krwi lub jej składników

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:

 • Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycznych,
 • W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym zabiegiem (w tym m. in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
 • Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.
 • Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę na stałe lub względne dyskwalifikujące czasowo.
 • Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan zdrowia. Jeżeli badana osoba jest poddawana leczeniu lekarz wyraża zgodę na zakwalifikowanie jej do oddawania krwi po wnikliwej ocenie stanu zdrowia. W takim przypadku lekarz może zwrócić się z prośbą o przedstawienie opini od lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do odawania krwi.
 • Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:
  – wywiad medyczny
  – skrócone badanie przedmiotowe

WYWIAD MEDYCZNY

Wiek

 • dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat
 • w wyjątkowych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na oddanie krwi przez osobę powyżej 65 roku życia
 • dawcy pierwszorazowi do 60 roku życia, powyżej tego wieku po uzyskaniu zgody lekarza w placówce służby krwi

BADANIE PRZEDMIOTOWE

Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:

 • Wygląd ogólny: Dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne.
 • Ciężar ciała: Ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
 • Temperatura ciała: Temperatura ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37ºC
 • Tętno: Tętno powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę
 • Ciśnienie tętnicze: Wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego
 • Węzły chłonne: Szczególną uwagę należy zwrócić na stan obwodowych węzłów chłonnych przede wszystkim szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych, powiększenie obwodowych węzłów chłonnych stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi aż do wyjaśnienia przyczyny ich powiększenia.
 • Zmiany skórne: Okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych.

Źródło: RCKiK w Warszawie