Terminarz akcji oddawania krwi oraz innych wydarzeń organizowanych przez Klub w roku 2024 (akcje odbywają się w godz. 9-13).

lipiec

20lip09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

wrzesień

21wrz09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

listopad

23lis09:00Akcja oddawania krwi – Urząd Miejski w Karczewie

Krew i jej znaczenie biologiczne

Krew jest płynną tkanką, której nie udało się niczym w pełni zastąpić.

Ilość krwi u człowieka wynosi 6-8% wagi człowieka.

Krew składa się z komórek – krwinki czerwone, płytki krwi, krwinki białe i części płynnej – osocze (plazma).

Krwinki czerwoneczerwone-krwinki

Ich wnętrze wypełnia barwnik hemoglobina, który nadaje krwinkom czerwony kolor i służy do przenoszenia tlenu. Krwinki czerwone stanowią ok. 40% objętości całej krwi. osobami najbardziej potrzebującymi krwinek są chorzy, którzy utracili swoją własną krew w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego.

Płytki krwi

Płytki krwi są najmniejszymi komórkami krwi i odpowiadają za proces krzepnięcia. Płytki krwi przetacza się chorym z białaczką i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii.

Osocze

Osocze ma zabarwienie żółte, stanowi ok. 55% objętości krwi i zawiera wiele białek pełniących różnorakie funkcje. Przetacza się je najczęściej chorym z oparzeniami i po urazach.

Grupy krwi: ABO i Rh

U każdej osoby na powierzchni krwinek czerwonych istnieją substancje grupowe, które decydują o przynależności do określonej grupy krwi. istnieją 4 podstawowe grupy krwi: grupa O (brak substancji grupowej na krwinkach), grupa A (istnieje substancja grupowa A), grupa B (istnieje substancja grupowa B), grupa AB ( istnieje (istnieje substancja grupowa A i B na krwinkach). Oprócz substancji grupowych na krwinkach czerwonych w surowicy krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnej substancji grupowej np.

  • gr. 0 (przeciwciała anty-A i anty-B),
  • gr. A (przeciwciała anty-B),
  • gr. AB (nie posiada przeciwciał).

Najczęstszymi grupami w Polsce są: grupa A i 0. Znacznie mniej częstymi B i AB.

Czynnik Rh

Na krwinkach czerwonych oprócz substancji grupowych ABO u 85% ludzi występuje czynnik D, który określa przynależność do grupy Rh dodatniej. U pozostałych 15% czynnik ten nie występuje i zalicza się ich do grupy Rh ujemnej.

Jeżeli masz krew grupy zaznaczonej w pierwszym pionowym rzędzie tabeli to przy transfuzji możesz otrzymać następujące grupy krwi.

Tabela zgodności grup krwi

tabela-zgodnosci